Vedtekter

Se vedtektene for begge barnehagene, Rakkerungan barnehage og Rakkerungan gårdsbarnehage.