Reggio Emilia

Reggio Emilia pedagogikk...

Som to Reggio Emilia inspirerte barnehager fokuserer vi på at alle barn har mange og ulike måter å uttrykke seg på, derav vår visjon: "for barn med 100 språk". Det er viktig at vi som voksne anerkjenner barnas uttrykk og skaper en god barnehagehverdag sammen. Barns medvirkning er en stor del av vårt pedaogiske plattform.

I Reggio Emilia pedagogikken er "veien er viktigere enn målet". Det vil si at vi arbeider gjennom å være i prosesser i stedet for å jage til mål i både formingsaktiviteter og andre pedagogiske opplegg/læringssituasjoner. Det er viktig å undre seg sammen og danne nye teorier omkring spørsmål som dukker opp. Mennesker lærer ikke av å bli fortalt hva som er riktig/galt, men å undre seg over ting og finne svaret sammen. 

"Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man" - Loriz Malaguzzi (Reggio Emilias grunnlegger). 

Som to Reggio Emilia inspirerte barnehager fokuserer vi på 3 faktorer (de 3 pedagogene) for å skape et godt og trygt læringsmiljø som favner ALLE barn og deres behov:

- Den voksne:lytter, tolker og forstår. Undrer seg sammen med barna. Hjelper barnet selv til å finne svar

- Barnet: Har medfødte egenskaper, er i stand til å se muligheter og løsninger. Deres meninger er betydningsfulle for fellesskapet. Viktig at de har tilgang til og får uttrykke seg gjennom forskjellig typer materiale 

- Rommet: skal fremme læring, pirre nysgjerrigheten og gi skapergleder. Innby til lek. Og rommene er i stadig endring, barna er med og påvirker.